COOPERADO CAPEBE É PREMIADO NO CONCURSO DE CAFÉ DA COCCAMIG